Poprzednie edycje

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Reportażu CAMERA OBSCURA

 

Festiwal organizowany jest od 2004 roku przez Fundację Sztuki Art-House. Powstał jako pierwsza ogólnoeuropejska impreza poświęcona promocji reportażu jako samodzielnej i coraz popularniejszej audiowizulanej formy artystycznej z pogranicza dziennikarstwa i filmu dokumentalnego. Najważniejszymi punktami festiwalu są konkursy, w których autorzy najlepszych reportaży rywalizują o Nagrodę GRAND PRIX im. Ryszarda Kapuścińskiego o wartości 3000,- EURO oraz honorowe wyróżnienia w kategoriach: reportaż śledczy, reportaż społeczny, reportaż radiowy. Szczegóły w zakładce REGULAMIN.

Na Festiwalu prezentowane są  produkcje współczesne oraz premierowe. W programie oprócz pokazów reportaży z całego świata, seansów filmów dokumentalnych i fabularnych oraz prezentacji artystycznych form radiowych, ważne miejsce zajmują imprezy towarzyszące: spotkania z twórcami, dyskusje, warsztaty, wystawy, akcje uliczne, koncerty.

Festiwal gościł znakomitych dziennikarzy, reportażystów, dokumentalistów. Na kolejnych edycjach CAMERA OBSCURA byli m.in.: Ewa Ewart, Olenka Frenkiel (BBC), Jacek Bławut, Andrzej Fidyk, Lidia Duda, Tomasz Sekielski, Grzegorz Miecugow, Sylwester Latkowski, Piotr Pytlakowski, Mariusz Szczygieł, Zuzana Kostelnikova, Mark Aitken, Alain Bosc, Geraldine Abrassart, Georges Marque-Bouare, Ilze Bukovska Jacobsen, Antoine Léonard-Maestrati, Magda Jethon, Roel Simmons, Janusz Kołodziej, Witold Pronobis.

Podczas spotkań na Festiwalu CAMERA OBSCURA zarówno twórcy, jak i widzowie mają okazję do wymiany poglądów na temat jakości i standardów pracy reportera, a także na temat obrazu otaczającego świata wyłaniającego się z prezentowanych reportaży.

Funkcję Centrum Festiwalowego pełni TEATR POLSKI w Bydgoszczy.

CELE FESTIWALU:

  • ustalenie kanonów, które pozwolą opisać tradycję polskiego reportażu telewizyjnego,
  • rozwijanie dyskusji nad obrazem współczesnej Polski i świata na tle rozwoju kultury informacyjnej  i medialnej początku XXI w.,
  • uhonorowanie najwybitniejszych polskich i zagranicznych twórców reportażu i dokumentu telewizyjnego (dokumentalistów, dziennikarzy, realizatorów telewizyjnych),
  • rozwijanie intelektualnego zaplecza dla funkcjonowania jedynego w Polsce Ośrodka Badań nad Reportażem i Dokumentem Telewizyjnym im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bydgoszczy,
  • przybliżenie odbiorcom kultury różnorodnego wykorzystania faktów i wydarzeń historycznych we współczesnej sztuce,
  • propagowanie odpowiedzialnego i świadomego korzystania z nowoczesnych, cyfrowych technik komunikacji,
  • zaprezentowanie złożonej rzeczywistości przemian i kontrastów zachodzących w Polsce i na świecie, przez wybitnych dziennikarzy telewizyjnych, filmowców, dokumentalistów i artystów,
  • stworzenie kanonu etyki dziennikarskiej w mediach takich jak telewizja i Internet,
  • popularyzacja sztuki polskiego reportażu i dokumentu na świecie,
  • poszerzenie świadomości społecznej widzów.

Edycje latami:

Biuro Fundacji i Festiwalu

Galeria Miejska bwa
ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz
e-mail: camera.obscura.festival@gmail.com