Regulamin

Autorzy najlepszych reportaży rywalizują w konkursach Festiwalu CAMERA OBSCURA o:

  • Nagrodę GRAND PRIX im. Ryszarda Kapuścińskiego o wartości 3.000,- EURO, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, przyznawaną przez jury w międzynarodowym konkursie reportaży telewizyjnych o czasie ekranowym powyżej 25 minut;
  • Nagrodę Specjalną o wartości 1.500,- EURO, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, przyznawaną w ogólnopolskim konkursie reportaży telewizyjnych o czasie ekranowym do 25 minut;
  • oraz honorowe wyróżnienia w kategoriach: reportaż śledczy, reportaż społeczny, reportaż radiowy.

W oficjalnym programie Festiwalu CAMERA OBSCURA mogą brać udział utwory audiowizualne (reportaże, dokumenty telewizyjne oraz reportaże i artystyczne formy radiowe) zgłoszone przez nadawców telewizyjnych, nadawców radiowych lub producentów posiadających prawa autorskie do utworu na wszystkich polach jego eksploatacji. Jeden producent może zgłosić maksymalnie 10 utworów. Łączny czas ich trwania nie jest limitowany.

Zgłoszenie na Festiwal jest płatne. Opłata wynosi 50,- zł za jeden utwór. Organizator w szczególnych i uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo odstąpienia od pobierania odpłatności za zgłoszenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 września br.

Zgłoszenie utworu powinno składać się z kopii utworu na nośniku DVD lub CD do selekcji (1 szt.), w wersji festiwalowej (nie emisyjnej: np. w wypadku reportaży TV bez zapowiedzi i komentarzy do emitowanego utworu, podawanych przez prowadzącego w studio), na jej podstawie utwór zostanie zakwalifikowany do oficjalnego programu Festiwalu oraz tzw. metryki utworu, zgodnie ze wzorem formularza zgłoszeniowego – do pobrania.

Przesłanie oficjalnego i podpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalowego.

Pobierz:

UWAGA! Od tego roku oficjalnym formatem emisyjnym w konkursach festiwalowych jest profesjonalny format XDCAM. W związku z tym wszyscy autorzy i producenci utworów telewizyjnych zakwalifikowanych do konkursów festiwalowych zobowiązani są dostarczyć kopie swoich prac w tym formacie, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października br. na adres Organizatora festiwalu podany poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami drugiej edycji konkursu adresowanego do twórców nieprofesjonalnych pn. Panasonic YOUNG INVENTIONS.

Zgłoszenia należy przesłać na koszt zgłaszającego na adres:

Biuro Festiwalu CAMERA OBSCURA
Galeria Miejska bwa
ul. Gdańska 20,
85-006 Bydgoszcz
z dopiskiem: zgłoszenie CAMERA OBSCURA

Biuro Fundacji i Festiwalu

Galeria Miejska bwa
ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz
e-mail: camera.obscura.festival@gmail.com